Cập Nhật Tiến Độ Thi Công giai đoạn 1

Báo cáo tiến độ thực hiện:

Dựa vào các báo cáo tiến độ của các đội gửi lên và tiến độ khảo sát thực tế, Ban quản lý Công trình cần soạn thảo báo cáo thi công công trình để nhà quản lý theo dõi được tiến độ từng hạng mục công việc, số lượng nhân công, vật tư, máy đã sử dụng dễ dàng hơn, từ đó đưa ra các phương án điều hành, điều chỉnh và đôn đốc tiến độ thi công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *